Select Page

Coaching Constellations Polska

Szkolenie z Ustawień Systemowych w Coachingu.

Coaching Constellations od 2009 r. oferuje szkolenia w obszarze coachingu z wykorzystaniem ustawień systemowych (uzewnętrznionej „mapy” wewnętrznej rzeczywistości klienta) dla coachów i osób, które specjalizują się w rozwijaniu innych.

Obecnie zespół szkoleniowy oferuje szkolenia nie tylko w Londynie, gdzie szkolenia odbywały się od początku, ale także w Rumunii, Francji, Niemczech czy, za zaproszeniem, w dowolnym zakątku świata.

Bazując na tym doświadczeniu, od 2020 r. nasze szkolenia, na poziomie podstawowym, w obszarze ustawień systemowych w coachingu będą również odbywać się w Polsce, w języku polskim oraz angielskim. Będą miały one ten sam format i zakres jak program oferowany w Wielkiej Brytanii składały się z dwudniowego szkolenia wprowadzającego „Podstawy – Część 1” oraz trzydniowego szkolenia „Podstawy – Część 2”.

John Whittington

GregorieJohn jest założycielem Coaching Constellations oraz głównym prowadzącym szkolenia w 2020 r. Będzie także wspierać Ewelinę na jej drodze od poziomu praktyka do nauczyciela i trenera.
Więcej informacji na temat działalności Johna znajdziesz na międzynarodowej stronie internetowej, w zakładce „Zespół“.

Ewelina Berniak

GregorieEwelina trenowała z Johnem podczas szkoleń z Ustawień Systemowych w Coachingu w Londynie, uzyskując latem 2019 roku tytuł Praktyka. Obok pracy trenera, Ewelina jest również coachem i facylitatorem pracującym zarówno z klientami indywidualnymi jak i zespołami, wspierając ich integralność oraz zestrojenie z systemami, których są częścią.

Więcej informacji na temat działalności Eweliny znajdziesz na międzynarodowej stronie internetowej, w zakładce „Zespół“.

Terminy szkoleń w Polsce

Terminy szkoleń w 2020 r. Postawy – Część 1 (2 dni) oraz Podstawy – Część 2 (3 dni) znajdują się poniżej.

Proszę pamiętać, że nie jest to szkolenie w zakresie coachingu, a podróż w głąb ustawień systemowych (konstelacji) w coachingu dla osób zawodowo zajmujących się coachingiem lub działających w pokrewnym obszarze dotyczącym, np. przywództwa, HR czy rozwoju organizacji.

2020 Training Dates

7–8 marca 2020 (sobota i niedziela) we Wrocławiu

Podstawy – Część 1. Prowadzący: John Whittington oraz Ewelina Berniak

Szkolenie na zaproszenie Darii Lewandowskiej selfmakers – zarezerwuj miejsce

8-9 październik 2020 r. (czwartek i piątek) w Poznaniu

Podstawy – Część 1. Prowadzący: John Whittington oraz Ewelina Berniak

Szkolenie na zaproszenie Dominiki Flaczyk Grupa Profesja

4–5 grudnia 2020 r. (piątek i sobota)
7–9 grudnia 2020 r. (poniedziałek-środa)

w Warszawie

Podstawy – Część 1 i 2. Prowadzący: John Whittington oraz Ewelina Berniak

Coaching Constellations Polska

Coaching Constellations została założona w 2009 roku w Londynie, Wielka Brytania, przez Johna Wittingtona, który chciał w ten sposób podzielić się korzyściami, jakie niosą ze sobą podejście, zasady oraz praktyka w zakresie ustawień systemowych w coachingu.

Ogromne zainteresowanie tematem wśród coachów poszukujących systemowego podejścia oraz metodologii spowodowało, że niedługo po powstaniu Coaching Constellations, John prowadził już szkolenia i wykłady w całej Europie.

W 2013 roku, John poprowadził kilka szkoleń w Warszawie na zaproszenie Darka Niedzieskiego, które potem zaowocowały tłumaczeniem i wydaniem książki „Ustawienia systemowe w Coachingu” w języku polskim. Sprzedaż książki stale rosła, przyczyniając się do zrozumienia tego sposobu pracy z klientami indywidualnymi i zespołami w Polsce.

W 2019 r. Daria Lewandowska zaprosiła Coaching Constellations do Wrocławia.To wydarzenie zbiegło się w czasie z pobytem na szkoleniu w Londynie grupy coachów z Polski. W wyniku wspólnych rozmów powstał plan przeprowadzenia w 2020 roku serii szkoleń na terenie Polski. W ten sposób narodziła się Coaching Constellations Polska, której oferta szkoleniowa na rok 2020 i kolejne lata jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie szkoleniami z zakresu zastosowania ustawień systemowych w coachingu.

“I appreciate Corinne’s humility, quiet and calming presence, her style of constellation facilitation and responses to questions to remove ambiguity and challenge intent.”

Kim Newton-Woof Organisational & leadership development

“This has given me confidence to embed the systemic approach”

Ori Wiener, coach and consultant

“The hidden rules of healthy relationship systems came alive in this wonderful experiential training.”

Cristian Nicolae, coach and facilitator

“I applied what we learnt and it helped my client understand the dynamics of her team in a completely new way!”

Nadege Welsch, Cross Cultural coach

“The Fundamentals training left me feeling enriched and curious.”

Sabine Stritch, Leadership Development coach

Książka

Książka „Ustawienia systemowe w coachingu” stanowi praktyczne wprowadzenie do podejścia, zasad i praktyki w obszarze ustawień systemowych w coachingu/konstelacji coachingowych. Obok jasnej wykładni teoretycznej publikacja zawiera ogromną ilość ćwiczeń oraz praktycznych przykładów, które pokazują jak stosować metodologię konstelacji w pracy z klientami indywidualnymi, grupami, zespołami czy całymi organizacjami. Uczestników warsztatów i szkoleń – niezależnie od stopnia swojego zaznajomienia z metodologią – zachęcamy do przeczytania książki, by zwiększyć skuteczność nauki i zacząć stosować nabytą wiedzę w praktyce.